ZvdM-kalender-smBep Langhout, geboren Fries, maar jaren woonachtig geweest in het mooie Twente, heeft een passie voor God, voor de Bijbel, èn voor talen!

Bep is in januari 2011 vertrokken naar Kameroen om daar talen te analyseren, wat belangrijk voorwerk is voor alfabetiseringswerk en Bijbelvertaalwerk in de regionale talen.

Ze heeft hier een heel aantal jaren gewerkt aan een project waarin zes verschillende talen op schrift werden gesteld. Met als prachtig eindpunt dat in 2023 in alle zes talen het Nieuwe Testament opgedragen zal worden. Ook verschillende boeken uit het Oude Testament zijn vertaald en geluidsopnames van verschillende verhalen zijn opgenomen.

Maar daarmee komt er voor Bep geen eind aan haar uitzending. Na een periode in Nederland hoopt ze halverwege 2022 weer naar Kameroen te gaan waar ze ook een ander project als taalwetenschapster zal gaan ondersteunen.

Middels nieuwsbrieven en deze website houdt Bep ons op de hoogte van haar ontwikkelingen in dit belangrijke werk in Gods koninkrijk.

Bijbelvertalen?

In Kameroen zijn tientallen regio’s waar men wel hun eigen, unieke taal heeft, maar waarvan geen letter is opgeschreven. Omdat elke taal zo afwijkend is en niet op papier staat, is het ook heel moeilijk om een andere taal te leren. Communicatie gaat moeizaam, veelal in steenkolenengels. De Engelse bijbel kunnen ze wel een beetje lezen, maar niet genoeg om echt te vatten wat het Evangelie inhoudt voor henzelf. Het is heel belangrijk om Gods Woord in je eigen taal te horen, zodat je echt in je hart geraakt kunt worden.

Om de Bijbel te kunnen vertalen moet dus eerst de taal op schrift worden gesteld. En met dit belangrijke onderdeel houdt Bep zich onder andere bezig. Ze werkt aan de toon-analyse van de taal Sari. Er is al wel een alfabet voor deze taal, maar om de betekenis van de woorden te weten, is kennis van de toon/melodie essentieel, en deze zal dus ook geschreven moeten worden.

quoteEr zijn zo’n 7.000 mensen die Sari spreken, en er is grote belangstelling naar het lezen en schrijven van de eigen taal. De mensen willen graag hun eigen taal op schrift hebben, en de mogelijkheid om hun eigen cultuur te bewaren. Van de Sari-sprekende mensen is het grootste deel christen of aanhanger van de traditionele godsdienst. In de kerkdiensten wordt momenteel voorgelezen uit een Engelse Bijbel, wat ter plekke vertaald wordt naar Sari.

Dit is dan ook de hoofdreden dat Bep dit werk uitvoert: ze hoopt dat deze kinderen van God ooit de mogelijkheid krijgen om een Bijbel in hun eigen taal te gaan lezen en zo God (meer) leren kennen.

Mei 2022: We kunnen ondertussen melden dat de spellingswijzer voor het Sari af is! Wat een lange weg is dit geweest, met een prachtig resultaat!

 Traject

Een lange adem, dat zal Bep moeten hebben voor haar taak in Misaje, wat ligt in het noord-westen van Kameroen.

Ze is begonnen met het leren van de taal en de cultuur, een langdurig proces. Daarnaast is ze bezig met de analyse van de taal: proberen alle klanken goed te onderscheiden, uitzoeken wat voor melodieën woorden kunnen hebben, en wat voor invloed de grammatica hierop heeft. Ook helpt ze Bijbelvertalers met het ontdekken van hun eigen taal, door het leren begrijpen van de grammatica en verhaalsopbouw.

Naast het Sari, wordt in ditzelfde project aan nog vijf talen gewerkt. Ook aan deze talen werkt Bep mee door het ondersteunen van de lokale teams.

>> Dit project is in de afrondende fase beland, waarna Bep op een nieuwe woonplek, aan een nieuw project mag gaan werken.