ZvdM-kalender-smBep Langhout, geboren Fries, maar jaren woonachtig geweest in het mooie Twente, heeft een passie voor God, voor de Bijbel, èn voor talen!

Bep is in januari 2011 vertrokken naar Kameroen om daar talen te analyseren, wat belangrijk voorwerk is voor alfabetiseringswerk en Bijbelvertaalwerk in de regionale talen.

Ze heeft hier een heel aantal jaren gewerkt aan een project waarin zes verschillende talen op schrift werden gesteld. Met als prachtig eindpunt dat in 2023 in alle zes talen het Nieuwe Testament opgedragen zal worden. Ook verschillende boeken uit het Oude Testament zijn vertaald en geluidsopnames van verschillende verhalen zijn opgenomen.

Maar daarmee komt er voor Bep geen eind aan haar uitzending. Na een periode in Nederland is ze halverwege 2022 weer naar Kameroen gegaan waar ze eerst nog aan de afrondende fase werkt van dit eerste project. Daarnaast is ze hier ook een ander project als taalwetenschapster gaan ondersteunen waar ze aan tien verwante talen aan het werken zijn.

Middels nieuwsbrieven en deze website houdt Bep ons op de hoogte van de ontwikkelingen in dit belangrijke werk in Gods koninkrijk.

Bijbel vertalen?

Veel volken in Kameroen hebben hun eigen, unieke taal. Deze talen zijn vaak nog niet geschreven: er is geen alfabet, en er zijn geen schrijfregels. Hoe leer je dan lezen of schrijven? Hoe kan je de Bijbel vertalen in deze talen?

Op school is het onderwijs meestal in een officiële(TREMA) taal: het Engels of het Frans. Dit is vaak een taal die thuis niet gesproken wordt. De kinderen op het platteland kennen de lokale taal, en zeker in de steden kennen ze het Pidgin Engels. Maar zelfs dit wijkt nog erg af van het Britse Engels, dit  Engels wordt niet begrepen. Verder is het moeilijk om het lezen en het schrijven te leren in een taal die je niet (goed) kent. De Kameroense regering staat dan ook achter meertalig onderwijs, waar kinderen eerst hun eigen taal leren lezen en schrijven, en daarna de officiële (TREMA) taal. Het is bewezen dat deze kinderen aan het einde van de basisschool de officiële taal beter lezen en schrijven dan wanneer ze al het onderwijs in het Engels doen. Ook kan het lezen en schrijven van een lokale taal als vak op de middelbare school aangeboden worden. De organisatie SIL, waarbij Bep werkt, ondersteunt bij het op schrift zetten van talen, en bij het maken van lesmateriaal.

En hoe zit het met het lezen van de Bijbel in het Engels? Helaas is deze voor veel mensen onbegrijpelijk. En als ze begrijpen waarover het gaat, is het vaak niet genoeg om echt te vatten wat het Evangelie inhoudt voor henzelf. Het is heel belangrijk om Gods Woord in je eigen taal te horen, zodat je echt in je hart geraakt kunt worden.

Om de Bijbel te kunnen vertalen moet dus eerst de taal op schrift worden gesteld. En met dit belangrijke onderdeel houdt Bep zich onder andere bezig. Vaak werkt ze in talen waar al wel een alfabet is, maar waar kennis van de toon/melodie essentieel is om het geschrevene te begrijpen. Soms gaat het om de betekenis van een woord, soms gaat het om de grammatica. En het is bijvoorbeeld wel belangrijk te weten of je in een zin zegt dat iets gebeuren moet, of dat het gebeurd is! Als je uit het geschrevene niet kunt opmaken hoe je iets moet uitspreken (en dus wat het betekent), dan moet er dus iets extra geschreven worden om dat verschil aan te geven. Dat is waar Bep zich ook mee bezig houdt.

Als de taal eenmaal op schrift staat, moeten mensen ook leren lezen en schrijven in die taal. Bep ondersteunt het maken van alfabetiseringsmateriaal. En verder doet ze allerlei klussen die voorbij komen, bijvoorbeeld computer onderhoud, helpen bij workshops, projectmedewerkers helpen bij het gebruik van bepaalde software.

Van de volken waarmee Bep werkt is het grootste deel christen of aanhanger van de traditionele godsdienst. Vaak wordt in de kerk het Engels of Pidgin Engels gebruikt. Zodra er Bijbelgedeeltes in de eigen taal gebruikt worden in de kerkdienst, worden mensen enthousiast: de Bijbel is niet een boek voor de blanken, voor de mensen die Engels kunnen, maar God spreekt tot hen in hun eigen taal!

Dit is dan ook de hoofdreden dat Bep dit werk uitvoert: ze hoopt dat deze kinderen van God ooit de mogelijkheid krijgen om een Bijbel in hun eigen taal te gaan lezen en zo God (meer) leren kennen.