Welkom bij BepTalk.nl

Dit is de site van en over Bep Langhout. Zij is in januari 2011 afgereisd naar Kameroen en is daar nu als linguïst aan het te werk om de S-taal (één uit de ruim 270 talen die het land rijk is) op schrift te stellen. Met als hoofddoel om over een aantal jaren de mensen daar het Nieuwe Testament in hun eigen taal te kunnen geven!
Tijdens dit project werd er aan zes talen tegelijkertijd gewerkt, en Bep ondersteunt alle teams als taalwetenschapster, zodat de lokale mensen hun eigen taal op schrift kunnen zetten en de Bijbel kunnen vertalen.
In 2022 mogen we danken dat alle zes talen het Nieuwe Testament vertaald hebben en enkele boeken uit het Oude Testament. We hopen in 2024 de laatste versies te mogen opdragen in alle zes talen.

Ondertussen is Bep een langere periode in Nederland geweest, en halverwege 2022 weer terug naar Kameroen gereisd. Ze woont nu in het Franstalig deel en werkt hier mee aan de afronding van het M project uit het Engelstalig deel. Spellingswijzers en woordenboeken worden met de laatste afspraken afgemaakt, zodat ook meer alfabetiseringsmateriaal gemaakt kan worden en de lokale bevolking in de eigen taal kan gaan leren lezen.
Daarnaast is ze een ander project, wat bij haar woonplek aan het werk is, gaan ondersteunen als taalwetenschapster. Hier werken ze aan het op schrift stellen van tien verwante talen, en aan het vertalen van de Bijbel. Ook op deze plek kan Bep haar talenten inzetten, om Gods Woord te verspreiden zodat het meer mensen in hun harten zal raken.

Deze site probeert haar zo goed mogelijk te volgen. Wanneer u vragen heeft, of ons hierin wilt ondersteunen, neem dan contact met ons op.

MENU