Het vertaalwerk dat Bep doet, is geen werkvakantie of hobby. Het is een roeping en ze zal daar jarenlang zeer intensief mee bezig zijn. Daar komt veel bij kijken. Daarom heeft Bep een groep mensen om zich heen verzameld die haar zullen steunen waar dat mogelijk is. Die groep, dat is het thuisfrontcomité (het TFC). Het TFC kan dit echter niet alleen, en dus zouden we het erg mooi vinden als ook u Bep wilt meehelpen. Dit kan op een aantal manieren:

Gebed

Bep weet en getuigt dat ze van niemand echt afhankelijk is, behalve van God. Toch weten we ook dat God onze gebeden gebruikt om Zijn werk hier op aarde te doen. Als u ook voor Bep wilt bidden, heel graag!

  • U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief, die om de paar maanden verstuurd wordt. Daarin staan ook de laatste gebedspunten waarvoor u zelf kunt bidden.
  • U kunt zich aanmelden voor de gebedsmail, die ad-hoc rondgemaild wordt. Hierin staan actuele gebedspunten, waarvoor u zelf kunt bidden.
  • U kunt met ons meebidden op de maandelijkse thuisfront-avonden in de Evangelische Gemeente Enschede. We komen elke eerste maandag van de maand bij elkaar en bidden daar voor Bep en alle andere zendelingen die door de Evangelische Gemeente Enschede zijn uitgezonden. U bent welkom om iets voor 20.00 uur, Heidestraat 9. Zolang er beperkende maatregelen ivm COVID-19 gelden zijn de bidstonden digitaal. Informeer bij het tfc naar de actuele informatie hierover.

Financiële ondersteuning

Bep geeft al haar tijd aan dit werk, zowel wanneer zij in Kameroen is als wanneer zij tijdelijk in Nederland is. Bep heeft geen baan om zelf in haar onkosten te voorzien. Op deze manier kan zij zich volledig inzetten om de mensen in Kameroen de Bijbel in hun eigen taal te geven.

En ook al is ze werkzaam in een organisatie, ze ontvangt geen salaris. Wilt u het werk van Bep in Kameroen financieel ondersteunen, dan kan dat in principe op 2 manieren:

  • Eenmalig – u kunt Bep steunen met een eenmalige gift. Deze giften worden gebruikt voor incidentele uitgaven zoals studie, verlof of apparatuur.
  • Periodiek – om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien, is het voor Bep erg belangrijk om maandelijks een vast bedrag te ontvangen. We zijn dus erg dankbaar als u Bep periodiek wilt steunen.

De Evangelische Gemeente Enschede is een ANBI gecertificeerde organisatie. Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

We werken niet met incasso of machtigingen. Zowel uw eenmalige als periodieke giften kunt u overmaken op:

Thuisfront Evangelische Gemeente Enschede
NL30INGB0003123268 – Enschede
betalingskenmerk: ‘gift Bep Langhout’

Persoonlijke ondersteuning

Als je een kaartje, een brief, foto’s, kadootjes of iets anders naar Bep wilt sturen dan kan dat ook. Let wel even op dat je niet teveel onnodig opvulmateriaal gebruikt in een pakketje, want Bep betaalt ook een kleine vergoeding die door de omvang van het pakketje bepaald wordt. Maar laat dit je niet weerhouden iets te sturen, want uiteraard geldt er: liever een grote doos dan geen doos! Schrijf op het pakketje wat erin zit in het Engels (bijv. Dutch media/books, puzzles, food), zodat ze in Kameroen weten wat er vervoerd wordt.

Bep Langhout
SIL
B.P. 1299
Yaoundé
Cameroon

Maar chatten via Facebook kan natuurlijk ook altijd! Ook via Skype is Bep bereikbaar, dus als je haar een mailtje stuurt, dan kun je haar Skype-adres krijgen.