Ook al woonde Bep al jaren in Twente, toch is dit niet de Twentse FanClub. Het is de zogenaamde support group, een groep mensen die haar ondersteunen vanuit Nederland. Het ThuisFrontComite heeft geregeld contact met Bep, en probeert haar zowel mentaal als in praktische zin te ondersteunen.

Het comité komt regelmatig samen om te bidden voor Bep en haar werk. Ook maken ze zich sterk om vrienden en bekenden van Bep op de hoogte te houden via web, mail en nieuwsbrieven. Tot slot draagt het thuisfront ook zorg voor het coördineren van haar financiën.

Even voorstellen…

Het Thuis Font Comite bestaat uit de volgende mensen:

  • Marleen Karsten, voorzitter
  • Karin van Dijk, penningmeester
  • Piet van der Tuuk, secretaris
  • Vacature

Heeft u een vraag of opmerking, neemt u dan contact met ons op via dit formulier, of

bel ons op 06 – 3376 2908.

Postadres:
tfc_smTFC Bep Langhout
p.a. Zwartkate Es 2
7541 CC Enschede

Het échte thuisfront…

Ook al neemt het TFC een belangrijk deel van de thuisfront-taken op zich, het èchte thuisfront is iedereen die op wat voor manier ook betrokken is bij Beps activiteiten! Hetzij via gebed, financiële ondersteuning, dan wel door Bep moreel te ondersteunen via kaartjes of e-mails.

thuisfrontEn al deze steun heeft ze ook nodig, dus laten we – net als de supporters van

FC Twente – met z’n allen een trouwe achterban zijn!